REJSEN

Adventistkirken præsenterer:

Et magasin der tager dig med på en rejse gennem Bibelens univers, 
en rejseskildring om livet fra start til slut. Bladet er udelukkende bibeltekster,
hjulpet af nogle overskrifter. Her på siden kan du få det uddybet og udforske emnerne mere. 

HAN TRØSTER OS I SORG OG KRISE

Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. (Joh 16,7)

At miste et menneske, man holder af, hører til livets største kriser. At leve med tabet er en udfordring, som kun den, der prøver det, forstår. Sorg indebærer chok og forsøg på at komme overens med virkeligheden. Følelser som skyld og vrede og angst dukker op i de mest uventede situationer. Ensomheden kan være knugende.

Sorg er kærlighedens pris. Fordi vi elsker, føler vi tab så meget stærkere.

Som religion er kristendommen enestående, fordi den opstod som følge af et savn. Jesu død efterlod et smertefuldt tomrum.

Jesu udtalelse var formentlig først ganske uforståelige for disciplene. Skulle det virkelig være bedre for dem at miste ham?

Tabet åbnede deres hjerter for Helligånden, der kom som trøst i deres sorg. Da disciplene indså, at Jesus ikke længere var hos dem, gik det op for dem, hvad hans død havde kostet. Deres egen selviskhed stod i skærende kontrast til hans kærlighed. Deres længsel efter at gense den opstandne blev dyb og brændende, og Helligånden kom som en ild og gav kraft til den mission, Jesus havde betroet dem. Deres længsel efter at gense ham aftog ikke. Drevet af Helligånden gav de deres liv for at fortælle om historien om hans lidelse og død, bære vidnesbyrd om hans opstandelse og dele løftet om hans genkomst på himlens skyer.

Jesus min Frelser, du Guds Søn, du døde for mig, og jeg savner dig. Tak, fordi du sendte din Helligånd som trøst i min sorg. Fyld mig med længsel, så Åndens ild kan sætte mig i brand for Guds rige. Amen.

(Udsnit fra bogen "Gnisten - 12. juli" som kan købes hos www.danskbogforlag.dk)