REJSEN

Adventistkirken præsenterer:

Et magasin der tager dig med på en rejse gennem Bibelens univers, 
en rejseskildring om livet fra start til slut. Bladet er udelukkende bibeltekster,
hjulpet af nogle overskrifter. Her på siden kan du få det uddybet og udforske emnerne mere. 

Smag og seSmag og se

At smage er ikke kun et spørgsmål om det, man putter i munden. Man kan også tale om folk, der har god smag eller beskrive en oplevelse eller tanke i forhold til smag - fx bittert eller sødt. Det man oplever i ens gudsforhold kan også forstås i forhold til smag. Her er nogle refleksioner af Preben Jalving, om det med at smage Guds godhed.

Udtrykket ”smag og se” finder vi i Salmernes Bog 34, 9: ”Smag og se, at Herren er god; lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham.”

Hvordan smager man, at Gud er god?

Helt konkret kunne israelitterne under ørkenvandringen på vejen mod det lovede land dagligt stå op og hente den daglige ration af manna. Det hedder i Mosebøgerne, at den smagte som honningkager, og det er for mig en god smagsoplevelse. Guds daglige mirakel for israelitterne var en smagsoplevelse.

Det er næsten den samme smag, vi møder i Salmernes Bog 119, 103: ”Hvor er dit ord sødt for min gane, sødere end honning i min mund.”

Jeg synes ikke, at jeg kan genkende den smag, når jeg læser i min Bibel. Til gengæld ved jeg, at bibelens ord gør mig godt, for jeg kan finde ord, sætninger og holdninger, der giver mig trøst på en træls dag, giver livet mening, gør mig betydningsfuld i Guds øjne, om end jeg ikke har gjort mig fortjent dertil. Guds ord opmuntrer mig og gør mig tryg. Det er vel netop summen af sådanne følelser og forståelser, som gør glad – gør lykkelig – fordi jeg ud fra Bibelen ved, at jeg kan fortælle mine inderste tanker til Gud i bønnen – og at han lytter og forstår – har omsorg for mig. Ikke at jeg overlader alle løsninger til ham alene; men at jeg ved, at jeg ikke er alene om at finde hoved og hale på det, som jeg er optaget af i min hverdag.

Og så lærer Bibelen mig i øvrigt, at det ikke handler om at få mine behov dækket; men om at være den, der viser taknemmelighed i hverdagen, i de forskellige sociale relationer – og gør en forskel – på samme måde som Jesus gjorde, da han gik her på jorden.

I Salmernes Bog 34, 13-15: ”Du, som er glad for livet og elsker at se lykkelige dage, du skal vogte din tunge for ondskab og dine læber for at tale svig; du skal holde dig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den.” - Det er netop en måde at vise, at jeg har smagt Guds ord, lært Guds vilje at kende og ønsker at være betænksom.

Hvordan ser man, at Gud er god?

”For min faders vilje er, at enhver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.” (Joh 6,40) - Tror du det? Når du svarer JA, så har du set, at Gud er god.

Alle mennesker oplever Guds godhed i deres liv, men ikke alle kan se det. Han er god mod alle, han elsker alle, men ikke alle vil give ham ære og tak.

Selv for Guds børn kan det undertiden knibe at se Guds godhed. Når vi må bære en sygdom, eller på anden måde lide meget, så lægger mørket sig over sind og tanker, og det er svært at se, at Gud er god. Hvis vi stirrer os blinde på det, vi ikke fik, men som vi selv synes, vi havde så hårdt brug for, så kan det hindre os i at se hans godhed. Vi går med bind for øjnene – og kan ikke se de mange gaver, som Gud har overøst os med.

Smag Gud i dit liv

Tag det sorte bind fra dine øjne, se dig om – se tilbage, ”tæl Guds mange gaver, tæl kun småt og stort, og forundret skal du se, hvad Gud har gjort”. Guds godhed er synlig, vi kan ikke undgå at se den, hvis der ellers ikke er noget i vejen med vort åndelige syn, og Guds godhed er følbar, vi kan fornemme den, hvis vi ikke er blevet alt for kolde og følelsesløse!

Luk din Bibel op, gå ind i Ordet og tilegn dig Guds løfter. ”Han handlede ikke med os efter vore synder”, vil du blandt andet kunne læse. Er det ikke Guds godhed? Han gav sin Søn hen i døden for dig! Han giver dig frelse og gør dig til hans barn på trods af, at du slet ikke har fortjent det. Han fylder dig med fred og glæde. Han trøster dig, når du har det svært. Han har omsorg for dig og hjælper dig. Er det ikke Guds godhed?

At smage og at se er forbundet med aktive handlinger. Når man ikke vil smage eller se, så kan man lukke mund og øjne – gøre sig upåvirkelig af indtryk og holdninger. Man kan heller ikke læne sig tilbage i sofaen og lade sig servicere, for forståelse, indsigt og oplevelser kræver, at du rejser dig op og aktivt opsøger det, som er vigtigt for dig. At være åben for Helligåndens påvirkning og aktivt lede efter mening og sammenhænge, det vil føre til, at ”Guds godhed vil lede os til omvendelse.” (Rom. 2, 4.) Gud vil vise dig, hvad der har betydning, og hvad du skal smage og se.

menu-video

Hvis du kan lide glad, rytmisk musik vil du være glad for den sang af musikeren Israel Houghton- Taste and See

menu-bibelen

Matthæus Evangeliet 26.26-29

menu-debat

•  Har du oplevelser eller minder i dit liv, som du betragter som bitre eller søde?
•  Nogen taler om erfaringer, der ”gav en dårlig smag i munden”. Hvordan forstår du udtrykket?
•  Kan du komme i tanke om nogen måder, hvorpå livet med Gud kan beskrives i forhold til smag?