REJSEN

Adventistkirken præsenterer:

Et magasin der tager dig med på en rejse gennem Bibelens univers, 
en rejseskildring om livet fra start til slut. Bladet er udelukkende bibeltekster,
hjulpet af nogle overskrifter. Her på siden kan du få det uddybet og udforske emnerne mere. 

KÆRLIGHEDEN BYGGER OP (2)

Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. (1 Kor 13,1)

I 1 Kor 13 er de fleste egenskaber, der indgår i den kristne næstekærlighed, nævnt. Men her savner man en egenskab, der kan fungere som vejledning for, hvomår man har ydet den optimale indsats. Man behøver dog ikke lede forgæves efter en god vejledning, idet Paulus i 1 Kor  8,1, beskriver kærligheden med endnu en dimension: "Kærligheden bygger op."

Denne kvalitet ved kærligheden tilgodeser alle. "Du skal elske din næste som dig selv," lyder budet. Derfor skal kærligheden være opbyggende for alle parter. Hvis indsatsen ikke er opbyggende, er den heller ikke kærlighed. Man kan sige, at denne egenskab ved kærligheden sætter en grænse for, hvor langt man skal gå i sin tjeneste. Men det er ikke en stationær grænse, idet kærligheden er opbyggende og dermed i stadig udvikling.

"Kærligheden ophører aldrig. De profetiske gaver skal engang høre op, tungetalen skal forstumme, og kundskaben skal forsvinde. For al vor kundskab er ufuldkommen, og vore profetier er mangelfulde; men når det fuldkomne kommer, skal det ufuldkomne forsvinde."

Det er ganske enkelt således: Da jeg var barn, talte og tænkte og drømte jeg som et barn; men nu, da jeg er blevet voksen, har jeg aflagt det barnagtige. På samme måde formår vi nu kun at se og forstå delvis - som i en tåge, som i et plumret vandspejl. Men en dag skal vi se ansigt til ansigt. Alt, hvad jeg nu ved, er ufuldkomment. Men til den tid skal jeg se alle ting lige så klart, som Gud nu ser mig. Der, hvor alt andet forgår, vil der være tre ting, som består: Troen, håbet og kærligheden - og størst af dem er kærligheden. 1 Kor. 13,8-13 (BHD).

(Udsnit fra bogen "Gnisten - 9. marts" som kan købes hos www.danskbogforlag.dk)