REJSEN

Adventistkirken præsenterer:

Et magasin der tager dig med på en rejse gennem Bibelens univers, 
en rejseskildring om livet fra start til slut. Bladet er udelukkende bibeltekster,
hjulpet af nogle overskrifter. Her på siden kan du få det uddybet og udforske emnerne mere. 

MandatetMandatet

Fanger på dødsgangen bliver ofte spurgt om, hvad de kunne tænke sig at spise som deres sidste måltid. Der kan de vælge en livret eller noget, de sætter særligt pris på. Det sidste måltid Jesus spiste med sine disciple, var forbundet med adskillige ting, der har betydning, både for Jesus, hans disciple og alle der kom efter. De spiste forskellige ting den aften, men brød og vin bliver særligt fremhævet af Jesus, fordi det skulle minde dem om, hvordan han opgiver sit liv for dem og for os alle.

Senere, da disciplene skulle ud og sprede budskabet om den opstandne og levende Jesus, var det at spise brød og vin en central del af de grupper og fælleskaber, der dannede sig omkring dette budskab. Disciplene døbte også folk, som en form for bekræftelse af deres overgivelse. Det kan beskrives som en ny pagt, en del af det mandat, disciplene fik fra Jesus, da han sendte dem ud.

menu-video

Se, hvordan en dåb også kan se ud. Mange vil nok være kende med barnedåb, men andre kristne vælger at lade den enkeltes frihed til selv at vælge afgøre dåbstidspunktet.

 

menu-bibelen

Apostlenes Gerninger 2.1-41

Romerbrevet kapitel 6.1-11

menu-debat

•  Har du kendskab til dåbens betydning ifølge Bibelen?
•  Hvem får lov til at blive døbt i Bibelen?
•  Hvorfor blev Jesus døbt?