REJSEN

Adventistkirken præsenterer:

Et magasin der tager dig med på en rejse gennem Bibelens univers, 
en rejseskildring om livet fra start til slut. Bladet er udelukkende bibeltekster,
hjulpet af nogle overskrifter. Her på siden kan du få det uddybet og udforske emnerne mere. 

Fuld adgangFuld adgang

Fuld adgang. Søger du det? Hvor? Ja, selvfølgelig – på nettet! World Wide Web. Og hvad får du så ud af den øvelse? Over 10.000.000 hits på under 0,20 sekunder. Du kan få ”fuld frihed – fuld adgang.” Men du skal ofte regne med, at ”du skal godkendes” for at få fuld adgang. Så kan du til gengæld ”hente ny viden og købe de bedste produkter….”

Hvor man på World Wide Web skal godkendes og måske betale, så er Jesus den, der går ind som stedfortræder og tilbyder ’Fuld Adgang.’

For patienterne på Masanga Leprosy Hospital i Sierra Leone, var en indlæggelse på hospitalet, enten som spedalsk eller med tuberkulose, også ”adgangsbilletten” til at få et sæt tøj – og det: ”komplette” – ”Fuld Adgang” til alle herlighederne i tøjdepotet. Bukser, skjorte, trøje, jakke, frakke, kjole – sko, hvis der var noget man kunne passe. Det var en stor dag, når man kom ned i det velaflåste lille hus, der var pakket med tøj. Sendt til hospitalet som gave, fra alle mulige steder i verden. Man fik lov at vælge – farve, snit, mønster – og det kostede: ingenting! Sådan var det også for Abdul Sesay. 2 rum – hylde efter hylde – der var nok at vælge mellem. Her var ’fuld adgang og frit valg.’ Betingelsen var, at du skulle være syg.

Abdul Sesay, var en mand i sin bedste alder. Kone og børn, det havde han haft. Men med en ”dom” som spedalsk, var ”straffen” udelukkelse fra landsbyen og familien. Retten til at være ægtemand og far mistede de fleste, også han. Og når ulykken regner ned over dig, kan det være en udfordring at være storsindet.

Men da Abdul skulle vælge tøj til sig selv, kom han med et usædvanligt ønske: ”Må jeg, i stedet for tøj til mig selv, vælge noget tøj til min mor?”. Han bad ikke om, at han også kunne få noget til sin mor, men om han i stedet for til sig selv, kunne få noget til sin mor. Han gik i forbøn for sin mor, ikke for sig selv. Hans spedalskhed havde ikke ramt eller skadet hans etik og menneskesyn.

Abdul Sesay var lykkelig, da han gik tilbage til hospitalet.

Hebr. 7:25 fortæller at ’Han’ – Jesus – altid beder inderligt for mennesket, hvis det ønsker at komme til Gud. Han er i stand til at føre mennesket til ”den fuldkomne frelse.” Det er ikke et ’måske’ – hans rolle som ypperstepræst eller fortaler eller formidler. Det er en rettighed han vandt, da han vandt over døden. Han skaffede ’fuld adgang’ via sin død.

I en ’det skal kunne betale sig’ eller ’det skal være retfærdigt’ tænkning, så giver dette her slet ikke mening. Og det er det forunderlige ved kernen i evangeliet, at de, der ikke er berettigede til gaven og ikke har gjort sig fortjent til gaven, kan få den. Hvis man vil have den.

Alene, på menneskets ønske om, at komme til Gud. Påsken, minder os om og fejrer, Jesus død og opstandelse. Det var den død, den begivenhed, der gav ham rettigheden til at optræde som stedfortræder og mægler. Som formidler og talsmand. Hvis ikke det er ’godt nyt’–evangelium, hvad er så?

S. Engeset udtrykker det sådan i en lille salme:
Regn med din frelser, så regner du ret,
Giv Ham din byrde, så vandrer du let.
Regn med dig selv, og det ender med fald,
Regn med din frelser, og sejre du skal.
Det er næsten umuligt, at få ’drejet’ sin tanke derhen, at man bliver regnet for ’uskyldig’ fordi en anden, har betalt.
Men det er netop det, evangeliet vil os. ( Joh. 3:16, Hebr. 9:24)

Og fra Bibelen på hverdagsdansk, Rom. 8: 34 ”Når Kristus er død for os, hvem vover så at fordømme os? Ikke alene døde Kristus for os, men han blev oprejst fra de døde og sidder nu ved Guds højre hånd og beder inderligt for os. Vers 35 Intet kan skille os fra Kristi kærlighed…..”

… og så videre… og så videre…. Lidelser, vanskeligheder, fattigdom, sygdom – intet kan skille os fra tilbuddet om ’Fuld adgang’ – hverken Abdul Sesay, hans mor eller dig og mig. Og det koster: ingenting!

Mary Ann Skovgaard

menu-bibelen

Hebræerbrevet 4.14-16

menu-video

Der er mange der elsker og endda ligefrem dyrker følelsen af at være ”insiders” - at være blandt dem, der har særlig adgang til bestemt viden, fordele, ressourcer eller bare det gode selskab. Med andre ord er der noget i os, der af forskellige grunde, synes godt om eksklusivitet. Det særlige med Jesus Kristus er, at han vil nedbryde det eksklusive og den særlige adgang til Gud. Alle, lige meget hvem du er, har en særlig status over for Gud. Følgende refleksion er baseret på en personlig oplevelse og fortalt af Mary Ann Skovgaard og videoen er en opfordring til at være uhæmmet og frimodig, når det gælder at søge Gud: