REJSEN

Adventistkirken præsenterer:

Et magasin der tager dig med på en rejse gennem Bibelens univers, 
en rejseskildring om livet fra start til slut. Bladet er udelukkende bibeltekster,
hjulpet af nogle overskrifter. Her på siden kan du få det uddybet og udforske emnerne mere. 

TRE SPECIELLE UDTRYK

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. (Rom 1, 7)

Med Rom 1,7 afslutter Paulus sine hilsener til de kristne i Rom. Først er det ordet nåde, som Paulus bruger mere end 20 gange i Romerbrevet. I dets kristne betydning er nåde Guds frelsesgave til os. Rom 6,23 gør det klart, at frelsen er en gave: "Syndens løn er døden, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre." Gud giver i sin kærlighed - ikke, hvad vi fortjener (døden), men hvad vi ikke fortjener (det evige liv). Dette er nåde.

Dernæst følger ordet fred. I Paulus' tankegang er der en tæt forbindelse mellem fred og nåde. Han skriver i Rom 5,1, at "da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud gennem vor Herre Jesus Kristus."

Fred er et dejligt udtryk fra Nye Testamente. For en hedensk verden i det første århundrede betød fred, at krigen ikke eksisterede. I Nye Testamente har ordet imidlertid en positiv sammenhæng med den hebraiske tanke: shalom. Fred betød mere en positiv velsignelse, end det betød udeblivelsen af strid.

I Paulus' hilsener følges fred altid med nåde. Kun Guds nåde kan bringe ægte fred med sig.

Det tredje store ord i dagens tekst er Fader. Overalt i Nye Testamente udtrykker dette Guds kærlighed og inderlige omsorg mod hvert eneste af hans børn. Gud ignorerer ikke vores pligt, men som vor far står han aktivt på vor side. Han tager sig af os med en rigtig fars kærlighed. Tanken om Gud som far når et højdepunkt i Rom 8, hvor Paulus taler om kristne, som en del af Guds familie. Når det sker, antyder han, "vil intet kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus" (Rom 8,39).

(Udsnit fra bogen "Gnisten - 27. marts" som kan købes hos www.danskbogforlag.dk)