REJSEN

Adventistkirken præsenterer:

Et magasin der tager dig med på en rejse gennem Bibelens univers, 
en rejseskildring om livet fra start til slut. Bladet er udelukkende bibeltekster,
hjulpet af nogle overskrifter. Her på siden kan du få det uddybet og udforske emnerne mere. 

Udsnit fra bogen "Jesus den eneste" af Bryan W. Ball

...

”Jesus helbredte, men mennesker lider stadig. Han sejrede over det onde, men det ondes ødelæggende kraft omgiver os stadig. Han gjorde fordring på at kunne sætte de bundne fri, men mennesker bliver stadig undertrykt gennem krig, had, fordømmelse og personlige interesser. Hvorfor? Fordi den nye æra, som Jesus indførte kun var ”begyndelsen på enden.“ Det var ikke Guds endelige frelsergerning – den hører stadig fremtiden til.“

Kristus-begivenheden begyndte med Jesu fødsel i Betlehem, som beskrevet af Matthæus og Lukas. Den slutter, når den evige Kristus selv ophører med at være. Ingen begivenhed har dens lige i menneskehedens historie. Den strækker sig længere end tiden og har sit udspring i den evige fortid. Jesu fødsel var nøglen til både begivenheden og processen. Den muliggjorde det hele og forvandlede afmagt til håb – og håb til virkelighed. Den var og forbliver den mest betydningsfulde begivenhed i historien. Måske er det på tide, at vi igen, som de vise mænd og hyrderne, begynder at tilbede ham, der er Immanuel – Gud med os – den inkarnerede hersker over tid og kosmos, den evige Gud, hvis gavmildhed valgte at genløse en fortabt menneskeslægt – og hvis ufejlbarlige kærlighed stadig tilbyder frelse og håb.

...

Hele bogen kan købes hos Dansk Bogforlag