REJSEN

Adventistkirken præsenterer:

Et magasin der tager dig med på en rejse gennem Bibelens univers, 
en rejseskildring om livet fra start til slut. Bladet er udelukkende bibeltekster,
hjulpet af nogle overskrifter. Her på siden kan du få det uddybet og udforske emnerne mere. 

Han Tjener i sin Helligdom

Hovedsagen i det, der her siges, er, at vi har en sådan ypperstepræst, som sidder på højre side af den Højestes trone i himlene og gør tjeneste ved helligdommen, det sande Åbenbarlngstelt, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst. (Hebr 8,1-2)

Templer og dyreofringer er ukendte for vores kultur og vanskelige at forstå. Bliv derfor ikke forvirret af de mange detaljer i den jordiske kopi, men vær opmærksom på de tre store hovedpunkter i Guds himmelske helligdom: hvor, hvem og hvad?

Endnu sker Guds vilje i himlen, men ikke altid på jorden (Matt 6,10). Derfor er den himmelske tempeltjeneste midlertidig; når synden er borte, er også templet væk (Åb 21,22). Guds rige er ikke af denne verden (Joh 18,36). Vi er borgere i et himmelsk Jerusalem (Hebr 12,22), og før Jesu genkomst oprettes intet politisk Gudsrige nogetsteds på jorden.

Hovedsagen i himlens helligdom er derfor en person, Jesus Kristus. Hans fuldkomne offer for synd, bragt en gang for alle (Hebr 9,26-28), gjorde ham værdig til at salve og indvie den himmelske helligdom og indtage positionen som præstekonge for evigt på sædet ved Guds højre side. 

Denne rolle er mere en funktion end en geografisk position. Som præst forstår han os, har omsorg for os og giver os vort daglige brød; han hører med glæde vore bønner; og han sender os sin Helligånd. Denne tjeneste er illustreret ved skuebrødet, røgelsen og lysestagen og ophører ikke, så længe templet står. 

Jesus tjener bag et forhæng. Endnu ser vi kun stykkevis. Der er stadig afstand. Synd og død er vor virkelighed. Men i Jesus har vi tillid til håbet (Hebr 11,1). Hans løfter når ind i evigheden. 

Gud i himlen, du som troner over keruberne, vis mig Jesus i din helligdom, offerlam og ypperstepræst, forsoner og frelser, og lad mig for evigt leve i tillid til din nåde i hans navn. Amen.

(Udsnit fra bogen "Gnisten - 25. juli" som kan købes hos www.danskbogforlag.dk)