REJSEN

Adventistkirken præsenterer:

Et magasin der tager dig med på en rejse gennem Bibelens univers, 
en rejseskildring om livet fra start til slut. Bladet er udelukkende bibeltekster,
hjulpet af nogle overskrifter. Her på siden kan du få det uddybet og udforske emnerne mere. 

OM AT BEDE!

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, skal der lukkes op for jer. (Matt 7,7)

Gud sætter her ikke nogen grænser for vores bøn. Sindets tanker kan samles i bøn, selv om der kan være så meget, der splitter disse tanker. Det kan være skræmmende og bekymrende at opdage, at tankerne så let flyver alle andre steder hen. Og tanken kommer til dig: Der må vel være noget i vejen med min oprigtighed!

Disciplene kom til Jesus og sagde: Lær os at bede! Den, der beder, ved, at han først er ved at lære at bede. Men når vi er inde under Guds vilje, bliver vi også forsikret om, at Gud ikke opsiger vores "lærlingeforhold," selv om vi så mange gange misbrugte bønnens forrettighed og gave. Paulus fortæller os i Filipperbrevet 4,6, at vi i alle ting skal lade vore ønsker komme frem for Gud. Du skal ikke opfatte dette bibelord som en tilladelse, men som noget helt nødvendigt. Hvis du bevæger dig bort fra dette, farer du vild, for Gud ønsker, at vi lægger alt frem for ham. Der er bønner og ønsker, der sorterer sig selv, når først de sagt. Og måske bliver resultatet det, at du finder ud af, at der er ting, du ikke kan bede om - men må bede imod!

Det er derfor, at ærlighed i bønnen er det helt centrale i vort forhold til Gud. Når du i den ærlige bøn kommer til Gud, ved du noget sammen med Gud - og på det sted er du usårlig.

Der ligger noget tankevækkende bag den gamle kirkefader Augustins ord: "Bed, som om intet arbejde kunne hjælpe - og arbejd som om ingen bøn kunne hjælpe!" Bønnen som redskab til at finde fred med sig selv og sin Gud kan for nogen af os være en uhåndterlig størrelse - og under alle omstændigheder rummer den ikke så få gåder, men Skaberen har i sin alvidenhed nedlagt en grundlæggende og uudryddelig trang i sin skabnings livsbagage: behovet for mening, behovet for sammenhæng, behovet for forståelse, for tilbedelse og for at kunne takke!

(Udsnit fra bogen "Gnisten - 23. juni" som kan købes hos www.danskbogforlag.dk)