REJSEN

Adventistkirken præsenterer:

Et magasin der tager dig med på en rejse gennem Bibelens univers, 
en rejseskildring om livet fra start til slut. Bladet er udelukkende bibeltekster,
hjulpet af nogle overskrifter. Her på siden kan du få det uddybet og udforske emnerne mere. 

OM "FADERVOR''

Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham! (Matt 7,11)

I samværet mellem Jesus og hans disciple hører vi dem sige: "Herre, lær os at bede!" - Disciplene har set deres behov for at kunne bede ved at være sammen med Jesus og oplevet den nærhed, Jesus har med sin far i himlen gennem bøn. Jesus har ventet på det øjeblik, og han lærer dem den bøn, der er blevet bedt i alle livets situationer.

Og denne mest fuldkomne bøn indleder Jesus med order: Far! I lignelsen om en søn, der rejste hjemmefra, er en af hovedpersonerne en far. En far, der uden forbehold og en alttrodsende kærlighed tager imod sin søn. Og Jesus fortæller os i bønnen, at "ham, vi skal tilbede - ham hvis navn vi skal hellige - ham, hvis vilje vi kan bede os ind i uden at spørge: hvorfor - ham, der er i himlene - HAN ER VOR FAR! Og her midt i visheden om, at Gud er vor far, leder Jesus os gennem dagligdagens- og kristenlivets - snørklede veje. Du vil altid finde dig selv i lyset af nogle af bønnens begreber. Om dagligt brød med alt hvad det indebærer, om tilgivelse og skyld som et udslag af et ønske om Guds tilgivelse og fred i dit sind, om ikke at blive ledt i fristelse.

I bønnen beder vi også: "Ske din vilje!" Det er dristigt at bede om, at Guds vilje må ske i vore liv! - Og der er nok en ting, der er endnu mere voveligt: dette IKKE at bede denne bøn!  Vi siger i den bøn til Gud:· Sæt din vilje over vor egen vilje. Gør det på din måde, så vi vælger din vej - også selv om vores egen vej synes at være lettere!

Gud gav denne bøn til sit menneske som en fri ret til at måtte have lov at sige: "Gud, ske din vilje"!

''Ringeste barn der beder, lever uendeligt trygt, tryggere end den stærke, hvis tryghed på magt er bygt. Ængstede sind, så vid dog, skønt du ej altingfår: At til Guds eget hjerte den bedendes sukke når!"

(Udsnit fra bogen "Gnisten - 25. juni" som kan købes hos www.danskbogforlag.dk)