REJSEN

Adventistkirken præsenterer:

Et magasin der tager dig med på en rejse gennem Bibelens univers, 
en rejseskildring om livet fra start til slut. Bladet er udelukkende bibeltekster,
hjulpet af nogle overskrifter. Her på siden kan du få det uddybet og udforske emnerne mere. 

HAN ER EN PERSON

Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. (Joh 17,3)

Hvordan er den Gud, du beder til? Han hedder Jesus. I Jesus har Gud ikke bare fortalt os, hvad han ønsker af os; han har vist os sig selv, som han er. 

I den muslimske  trosbekendelse lyder det: "Der er kun én Gud, Allah, og Muhammed er hans profet/sendebud." Den ligner Jesu udtalelse, men er alligevel helt anderledes. Muhammed fortæller om Allah og Allahs vilje; Jesus viser os også Gud som person. 

Har man set Jesus, har man mødt Gud (Joh 14,6-9). At kende Gud er i bibelsk betydning en personlig erfaring, at elske og leve sammen med. Udtrykket blev brugt om det mest intime af alle medmenneskelige forhold, det seksuelle samliv  (1 Mos 4,1;  1 Kor 8,3). I Jesus er vi i stand til at indgå i et personligt forhold til Gud.

Nogle bekendende kristne benægter, at Jesus er et med Gud. I deres religionsudøvelse lægger de ofte ligesom gode og oprigtige muslimer ensidig vægt på lydighed. Jesus ses først og fremmest som eksemplet for vort handlemønster. Han har vist og fortalt os, hvordan vi skal opføre os, nøjagtigt som Muhammed for muslimer har fortalt om Allahs vilje og regler for menneskelig adfærd.

Men vort forhold til Gud bygger på noget langt dybere end information og lydighed. Jesus ikke bare fortæller os objektivt om Guds vilje. Han er Gud selv, som blev menneske. Han er vor ven, som er kommet os nær. Den kristne lever derfor ikke primært af lydighed mod et eksempel eller sæt leveregler, men af tillid til Gud som person.

Evige Gud i Himlen, tak fordi du er kommet os nær i Jesus. Tak fordi du ikke blot gav et eksempel på, hvordan livet bør leves, men også blev fuldt og helt menneske for at dele vore kår som en ven. Amen.

(Udsnit fra bogen "Gnisten - 2. juli" som kan købes hos www.danskbogforlag.dk)